CZYSZCZENIE I KONSERWACJA STYKÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

CHEMA ELEKTROSOL

ELEKTROSOL

Preparat w aerozolu służący do ochrony elementów stykowych w układach elektrycznych pojazdów mechanicznych, maszyn itp. w czasie ich eksploatacji oraz podczas dłuższych przerw między eksploatacyjnych. Zawiera zestaw inhibitorów korozji, działających ochronnie w stosunku do stali i metali kolorowych. Chroni przed korozją i utlenianiem, zapobiega iskrzeniu i zużyciu, podnosi niezawodność układu. Nie utrudnia przepływu prądu przez styki.