PRODUKCJA SPECJALNA NA POTRZEBY WOJSKA

Specjalizujemy się w produkcji środków odkażających na potrzeby wojskowe. W naszym portfolio znajdują się uniwersalny odkażalnik proszkowy stosowany do odkażania pojazdów i sprzętu wojskowego w przypadku kontaktu z bronią chemiczną lub biologiczną oraz Indywidualne pakiety likwidacji skażeń do profilaktycznej ochrony skóry przed działaniem broni chemicznej oraz do odkażania broni i indywidualnego wyposażenia. Oba wyroby są stale stosowane w Siłach Zbrojnych RP.
Wytwarzamy także imitatory skażeń chemicznych oraz wykrywacze rurkowe środków przemysłowych.