PRODUKCJA SPECJALNA NA POTRZEBY WOJSKA

Specjalizujemy się w produkcji materiałów odkażających na potrzeby wojskowe. W naszym portfolio znajdują się: uniwersalny odkażalnik proszkowy, stosowany do odkażania pojazdów i sprzętu wojskowego w przypadku kontaktu z bronią chemiczną lub biologiczną, oraz indywidualne pakiety przeciwchemiczne. Produkujemy dwa rodzaje pakietów: Indywidualny Pakiet Likwidacji Skażeń oraz Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny. Oba pakiety są stosowane w Siłach Zbrojnych RP do profilaktycznej ochrony skóry przed działaniem broni chemicznej oraz do odkażania broni i indywidualnego wyposażenia.
Wytwarzamy także imitatory skażeń chamicznych, dostosowane do wszystkich urządzeń wykrywcztmych i rurek wskaźnikowych stosowanych w wojsku i służbach zajmujących się rozpoznaniem CBRN.