CHEMA ELEKTROSOL

ELEKTROSOL

Preparat w aerozolu służący do ochrony elementów stykowych w układach elektrycznych pojazdów mechanicznych, maszyn itp. w czasie ich eksploatacji oraz podczas dłuższych przerw między eksploatacyjnych. Zawiera zestaw inhibitorów korozji, działających ochronnie w stosunku do stali i metali kolorowych. Chroni przed korozją i utlenianiem, zapobiega iskrzeniu i zużyciu, podnosi niezawodność układu. Nie utrudnia przepływu prądu przez styki.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA

Produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i przechowywać w temperaturze poniżej 50°C.
Czynności wykonywać przy wyłączonym napięciu. Elementy stykowe oczyścić z luźnych zanieczyszczeń. Środek nanieść cienką warstwą z odległości około 10-15 cm. Po aplikacji zespół stykowy/styk kilka razy obrócić lub zewrzeć i rozewrzeć. Przepływ prądu włączyć po całkowitym ulotnieniu się gazu nośnego (ok. 5-10 min.). W przypadku silnie zanieczyszczonych styków natrysk należy powtórzyć.