POLITYKA JAKOŚCI

Strategicznym celem CHEMA SP. Z O.O. jest zaspokojenie zmieniających się potrzeb i wymagań Klientów poprzez wysoką jakość świadczonych usług.

Podstawowe cele operacyjne, to:

  1. zaspokojenie potrzeb i wymagań Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  2. utrzymanie zaufania dotychczasowych i zdobycie nowych klientów;
  3. wysoka jakość i wiarygodność świadczonych prac;
  4. wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami dokumentów normatywnych;
  5. niezwłoczne i obiektywne rozpatrywanie reklamacji.

Spółka osiąga wyznaczone cele poprzez stosowanie następujących zasad:

  • dokładne rozpoznanie potrzeb Klienta i ich realizacja
  • analiza wymagań prawnych,
  • fachowe doradztwo i profesjonalizm odpowiednio wyszkolonych, kompetentnych pracowników
  • realizacja usług zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. w odpowiednim środowisku pracy
  • dbanie także o przyszłe bezpieczeństwo Klienta

Dla zagwarantowania dobrej Jakości usług w naszej spółce Prezes podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz NATO - AQAP 2110:2016 i angażuje się bezpośrednio w jego realizację poprzez wyznaczenie Polityki jakości zapewnienie niezbędnych środków do jej realizacji oraz stały nadzór nad systemem i jego ciągłe doskonalenie.

Załoga organizacji znając Politykę jakości i rozumiejąc cele firmy wdraża zasady Jakości poprzez budowanie zaufania, lojalności, dobrych relacji z naszymi Klientami.

 

Certyfikat ISO

Certyfikat AQAP