CHEMA TEXOL W68

TEXOL W68

Olejowy produkt antykorozyjny i konserwacyjny, przygotowany na bazie KONCENTRATU W-68 z mieszaniną wysokowrzących węglowodorów nafty i inhibitorów korozji.
ZASTOSOWANIE
Używany do beztermicznego osuszania mokrych powierzchni w procesach konserwacji innymi środkami. Zalecany także jako antykorozyjny dodatek, np. do nafty w procesie mycia rozpuszczalnikowego. Skutecznie chroni przed korozją stal, żeliwo, chrom, nikiel, kadm, cynk i aluminium. Zabezpieczony wyrób jest skutecznie chroniony przed korozją przez min. 3 lata w warunkach przechowywania w magazynie (w klimacie umiarkowanym). W przypadku transportu morskiego lub przechowywania w ostrzejszych warunkach okres zabezpieczenia jest odpowiednio krótszy - można go przedłużyć stosując dodatkowe składniki barierowe opakowania, np. folie z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania zewnętrzne itp

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA
Wskazane jest nakładanie warstwy przez zanurzenie konserwowanego wyrobu w wannie. Roztwór można również nakładać innymi sposobami, np. przez natrysk, polewanie, smarowanie. Jeśli elementy zabezpieczane były wcześniej myte w roztworach wodnych, podczas zanurzania w TEXOLU W-68 odbywa się proces beztermicznego osuszania z wody. Wyparta woda jako cięższa od kąpieli antykorozyjnej zbiera się na dnie wanny, skąd powinna być okresowo spuszczana. W zależności od warunków i okresu przechowywania zabezpieczone elementy można składować w stosach lub owijać w papier. Prawidłowo prowadzona konserwacja międzyoperacyjna powinna rozpocząć się od momentu pojawienia się na wytwarzanym detalu pierwszej powierzchni obrobionej ostatecznie. Zastosowanie roztworu umożliwia konsekwentną realizację zasady pełnej ochrony antykorozyjnej jako nierozłącznej części procesu produkcyjnego.

WYRÓB CHARAKTERYZUJĄ:

  • prostota stosowania w procesie produkcyjnym wyrobu (konserwacja międzyoperacyjna i finalna)
  • wysoka skuteczność ochronna
  • dobre właściwości penetrujące
  • własności proekologiczne ze względu na deemulgację z wodnych roztworów