CHEMA MULTAKOR WD

MULTAKOR WD

MULTAKOR WD to mieszanina wysokowrzących węglowodorów, KONCENTRATU W-68, nafty oraz specjalnie dobranych inhibitorów korozji. Nie jest aktywny chemicznie wobec miedzi i jej stopów, a także tworzyw sztucznych. Przeznaczony do wyrobów ze stali, metali kolorowych oraz pokrytych powłokami galwanicznymi, chromianowymi, fosforanowymi i oksydowanymi. Służy do beztermicznego osuszania i neutralizacji zanieczyszczeń potowych. Dedykowany zarówno do konserwacji wyrobów nowych, jak też uprzednio zakonserwowanych metodą smarową lub bezsmarową. Zabezpiecza części zamienne, narzędzia, silniki i urządzenia mechaniczne na czas magazynowania.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA

Produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i przechowywać w temperaturze poniżej 50°C. Po całkowitym obcieknięciu nadmiaru mieszaniny wyroby metalowe należy opakować w materiały barierowe dobrane w zależności od przewidywanego okresu przechowywania. Tak zabezpieczone, np. części zamienne przed użyciem nie wymagają rozkonserwowania.

Nanosić poprzez:

  • zanurzenie zabezpieczanego elementu
  • natrysk roztworu na zabezpieczaną powierzchnię
  • użycie pędzla