CHEMA KONCENTRAT W68

KONCENTRAT W68

Złożony roztwór inhibitorów adsorpcyjnych o wybitnej strukturalnej aktywności powierzchniowej. Służy do przygotowania kąpieli antykorozyjnej w celu konserwacji oraz beztermicznego osuszania powierzchni metalowych i neutralizacji korozyjnego działania zanieczyszczeń.
Wytwarzany jest w postaci gęstej cieczy, łatwo rozpuszczalnej w nafcie lub oleju o niskiej lepkości, których używa się do sporządzania kąpieli roboczej (1:9). Metoda konserwacji oparta o KONCENTRAT W-68 jest najbardziej optymalna spośród stosowanych w kraju metod ochrony czasowej. Zabezpieczony wyrób lub półfabrykat jest gotowy do natychmiastowego użycia.

ZASTOSOWANIE
Roztwór w postaci przygotowanej kąpieli antykorozyjnej stosuje się do konserwacji, np. części zamiennych, narzędzi podzespołów, przyrządów pomiarowych, wyrobów precyzyjnych, łożysk tocznych, normaliów, profilowanych wyrobów hutniczych, łączników itp. Zalecany jest także jako antykorozyjny dodatek, np. do nafty w procesie mycia rozpuszczalnikowego. Stosowanie produktu ułatwia konserwację wyrobów o złożonej konstrukcji, np. agregaty, pompy, silniki, obrabiarki itp. Skutecznie chroni przed korozją stal, żeliwo, chrom, nikiel, kadm, cynk i aluminium.
Zabezpieczony wyrób jest skutecznie chroniony przed korozją przez min. 3 lata (w warunkach przechowywania w magazynie w klimacie umiarkowanym). W przypadku transportu morskiego lub przechowywania w ostrzejszych warunkach okres zabezpieczenia jest odpowiednio krótszy - można go przedłużyć stosując dodatkowe składniki barierowe opakowania, np. folie z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania zewnętrzne itp

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA
Jeśli elementy zabezpieczane były wcześniej myte w roztworach wodnych, podczas zanurzania w roztworze KONCENTRATU W-68 odbywa się proces beztermicznego osuszania z wody. Wyparta woda jako cięższa od kąpieli antykorozyjnej zbiera się na dnie wanny, skąd powinna być okresowo spuszczana. W zależności od warunków i okresu przechowywania zabezpieczone elementy można składować w stosach lub owijać w papier. Prawidłowo prowadzona konserwacja międzyoperacyjna powinna rozpocząć się od momentu pojawienia się na wytwarzanym detalu pierwszej powierzchni obrobionej ostatecznie. Zastosowanie roztworu umożliwia konsekwentną realizację zasady pełnej ochrony antykorozyjnej jako nierozłącznej części procesu produkcyjnego.

  • WYRÓB CHARAKTERYZUJĄ:
    prostota stosowania w procesie produkcyjnym wyrobu (konserwacja międzyoperacyjna i finalna)
  • wysoka skuteczność ochronna
  • dobre właściwości penetrujące
  • własności proekologiczne ze względu na deemulgację z wodnych roztworów