CHEMA INHIBOL

INHIBOL

Preparat antykorozyjny, konserwacyjny i penetrujący używany do mechanizmów pracujących pod niskim obciążeniem.

Stworzony na bazie nafty, olejów naftopochodnych i inhibitorów korozji. Ma wysokie własności neutralizacji erozyjnego działania osadów prochowych, pozostałości potu na częściach metalowych oraz usuwania starych zużytych środków konserwacyjnych. Neutralizując i usuwając czynniki korozyjne, sam absorbuje się w sposób trwały w cienkiej warstwie na konserwowanej powierzchni, tworząc barierę dla wilgoci i innych czynników środowiska korozyjnego. Ma przy tym doskonałe właściwości smarne, ułatwiające współprace trących się części mechanizmów.

ZASTOSOWANIA

Ochrona, konserwacja i smarowanie broni myśliwskiej, maszyn do szycia, rowerów, zawiasów, kłódek, wiązań narciarskich, zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, różnego rodzaju zamków (w tym samochodowych).

Rozluźnia połączenia śrubowe, wypiera wilgoć, hamuje rozpoczęte procesy korozyjne. Znajduje zastosowanie jako zamiennik dla popularnego środka WD-40.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA

Produkt nanosić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przez zastosowanie:

  • kąpieli antykorozyjnej,
  • natrysku hydrodynamicznego,
  • natrysku pneumatycznego,
  • pędzla,
  • środka w aerozolu, bezpośrednio na zabezpieczaną powierzchnię.