CHEMA FLUIDOL ML

FLUIDOL ML

Uniwersalny preparat antykorozyjny na bazie wosku i parafin z dodatkiem inhibitorów korozji w postaci gotowego do użytku aerozolu.
Wtryskiwany do przestrzeni zamkniętych po odparowaniu rozpuszczalnika pozostawia powłokę, która:

  • zabezpiecza powierzchnie wewnętrzne blach nadwozi w przekrojach zamkniętych, chroni metal przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych w miejscach uszkodzeń powłoki malarskiej, np. w czasie montażu, przypaleniu powłoki w miejscach spawania, zgrzewania itp.
  • penetruje szczeliny pomiędzy przylegającymi do siebie powierzchniami blach, w których zatrzymuje się wilgoć - miejsca najbardziej narażone na korozje.
  • rozpuszczalnik zawarty w mieszaninie nie działa niekorzystnie na zabezpieczane powierzchnie.

ZASTOSOWANIE
Doskonała ochrona przestrzeni zamkniętych, np. drzwi, progów, słupków drzwiowych, kesonów wzmacniających itp. Wykorzystywany do zabezpieczenia statków, samochodów, maszyn rolniczych i budowlanych.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA
Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha i czysta (konieczne jest usuniecie tzw. luźnej rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń) oraz powinna mieć w procesie aplikacji temperaturę 15-30°C. Mieszaninę wtryskiwać do przestrzeni zamkniętych przy użyciu specjalnych aparatów natryskowych wyposażonych w odpowiednie końcówki - dysze dające pożądany kształt i intensywność strumienia. Do wtryskiwania wykorzystuje się otwory technologiczne w nadwoziu, a ponadto wywierca się otwory dodatkowe wg specjalnie opracowanych dla każdego typu pojazdów schematów usytuowania miejsc podlegających konserwacji. W trakcie aplikacji środek można usunąć benzyną lakową i innymi podobnymi rozpuszczalnikami organicznymi. Nie należy stosować rozpuszczalników agresywnych, oddziałujących szkodliwie na powłoki lakierowane. Nie zaleca się stosowania innych dodatkowych środków ochrony czasowej, może to powodować zmiany właściwości powłoki ochronnej