CHEMA TEXOL 1000

TEXOL 1000

Woskowy produkt o zmniejszonej ilości rozpuszczalnika /LZO/, używany do ochrony przed korozją i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Tworzy trwałą żółtobrązową powłokę. Zapewnia długotrwałą ochronę profili zamkniętych, np. pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych powierzchni narażonych na korozję. TEXOL 1000 jest wyjątkowo wydajnym jednopowłokowym środkiem ochrony gwarantującym niskie koszty jego użycia przy rozszerzonym zakresie zastosowania. TEXOL 1000 charakteryzuje się zmniejszoną zawartością składników lotnych, wysoką temperaturą płynięcia. Jego właściwości antykorozyjne i aplikacyjne są porównywalne z analogicznymi produktami innych renomowanych firm. Zapobiega praktycznie każdemu rodzajowi korozji występującej w pojazdach samochodowych.

Przeznaczony do długotrwałej ochrony powierzchni metalowych przed korozją, np. maszyn, wałów, narzędzi, tłoczników, rurek, części automatycznych i zamiennych. Produkt po utwardzeniu tworzy ciemnożółtą, przezroczystą, trwałą powłokę woskową.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA
Produkt nanosić w temperaturze ok. 20°C w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha i czysta (konieczne jest usunięcie tzw. luźnej rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń) oraz powinna mieć w procesie aplikacji temperaturę 15-30°C. Gęstość i lepkość może być dostosowana do istniejących u odbiorcy warunków aplikacji - dopuszcza się rozcieńczenie produktu benzyną lakową. Nie zaleca się zbyt dużego rozcieńczania, które może spowodować zwiększenie ścieralności powłoki lub jej zbyt małą grubość. Aparatura natryskowa powinna być dostosowana do rodzaju zabezpieczenia poprzez np. stosowanie przedłużeń do dysz ułatwiających dostęp do przestrzeni zamkniętych. W trakcie aplikacji środek można usunąć benzyną lakową i innymi podobnymi rozpuszczalnikami organicznymi. Nie należy stosować rozpuszczalników agresywnych, oddziałujących szkodliwie na powłoki lakierowane. Nie zaleca się stosowania innych dodatkowych środków ochrony czasowej, może to powodować zmiany właściwości powłoki ochronnej.

NANOSIĆ PRZY UŻYCIU:

  • pędzla
  • natrysku hydrodynamicznego / bezpowietrznego przy przełożeniu 10:1
  • natrysku pneumatycznego / pistoletu do gęstych mas zasilanego ze zbiornika ciśnieniowego