CHEMA CHEM G/E200

CHEM G/E200

Gruntoemalia na bazie żywic alkidowych jest rozwinięciem CHEM G/E 100 i posiada wszystkie jej cechy oraz dodatkowo może być nakładana na słabo przygotowane powierzchnie zardzewiałe. Idealnie nadaje się do wykonywania powłok lakierniczych elementów które uległy wstępnej korozji bez potrzeby wykonywania czasochłonnych i drogich obróbek powierzchni.